Oferujemy skuteczną metodę sterylizacji tlenkiem etylenu

Proces odbywa się w niskiej temperaturze oraz podciśnieniu, co czyni tę metodę bardzo skuteczną i odpowiednią dla produktów wrażliwych na wysoką temperaturę i wilgotność.

Tlenek etylenu (EO) to związek chemiczny szeroko stosowany w niskotemperaturowym procesie sterylizacji wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Dzięki zastosowaniu podciśnieniowego procesu sterylizacji, tlenek etylenu może skutecznie penetrować powierzchnie większości urządzeń medycznych. Niska temperatura sprawia, że ​​jest to idealny proces dla szerokiej gamy materiałów.

EO to gaz, który skutecznie zaburza metabolizm komórkowy oraz procesy namnażania mikroorganizmów.

Przenika do opakowania przepuszczalnego, stykając się ze wszystkimi dostępnymi powierzchniami produktu, aby zapewnić wymagany poziom sterylności (SAL).

Zalety sterylizacji za pomocą tlenku etylenu

Materiały sterylizowane EO nie są narażone na wysoką temperaturę, wilgoć lub promieniowanie.

Za pomocą EO można sterylizować wiele różnych materiałów, w szczególności składniki polimerowe powszechnie stosowane w wyrobach medycznych.

Produkty mogą być sterylizowane w ich ostatecznym opakowaniu, ponieważ EO przenika przez opakowania jednostkowe i kartony.

Wysoka skuteczność przy niskim koszcie procesu w porównaniu do innych metod sterylizacji.

Możliwość sterylizowania wyrobów, które ulegają uszkodzeniu pod wpływem wysokiej temperatury

Korzystamy z najwyższej jakości komór sterylizacyjnych wyposażonych w urządzenia pomiarowe nadzorowane metrologicznie.

Proces sterylizacji jest w pełni sterowany, kontrolowany i archiwizowany przez walidowany system komputerowy.

Korzystamy z najwyższej jakości komór sterylizacyjnych wyposażonych w urządzenia pomiarowe nadzorowane metrologicznie.

Posiadamy kilka nowoczesnych linii produkcyjnych do sterylizacji na skalę przemysłową.

Każda linia posiada oddzielne komory odpowiedzialne za:

Kondycjonowanie

Proces sterylizacji poprzedzony jest etapem wstępnego kondycjonowania, podczas którego przetrwalniki mikroorganizmów podlegają wzbudzeniu. Proces jest przeprowadzany w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

Sterylizację

Produkty przetransportowane z etapu kondycjonowania wstępnego są poddawane działaniu tlenku etylenu w kontrolowanych warunkach w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu sterylności SAL (Sterility Assurance Level).

Desorpcję

Bezpośrednio po sterylizacji produkty wentylowane są w celu usunięcia pozostałości EO. Po zakończeniu tego etapu produkty pozostają w naszym magazynie, gdzie warunki otoczenia się w pełni kontrolowane.

Potrzebujesz bezpiecznej usługi sterylizacyjnej na najwyższym poziomie?